Airi - Multipurpose WooCommerce Theme

บริษัท  Chotthanin Co., Ltd.  ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2562 ภายใต้การบริหารงาน  จากประสบการณ์ด้านการปฎิบัติงานที่ผ่านมามากกว่า 15 ปี เราได้เรงเห็นถึงปัญหาต่างๆ  ในด้านการออกแบบวิศวกรรมและการติดตั้งประกอบที่ประสบปัญหาส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่สำคัญ เราจึงก่อตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการรับเหมา ก่อสร้าง  เพื่อพัฒนาและมุ่งเน้นถึงความสำคัญในด้านโครงสร้างวิศวกรรมบนมาตรฐานสากลและพื้นฐานความปลอดภัย ให้บริการด้านการ วิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งประกอบ ได้แก่ ระบบโครงสร้างอาคารสถานที่ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบขนส่งลำเลียง เป็นหลัก อีกทั้งให้บริการด้านที่ปรึกษาจากผู้เชียวชาญเฉพาะด้านที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าดีที่สุด

ด้านการขยายและการเติบโตทางธุรกิจ จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาบริษัท  Chotthanin Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจประเภทรับเหมาเป็นบริษัทขนาดเล็กๆ  โดยรับเหมา ก่อสร้าง ออกแบบและติดตั้งงานให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งภาคอุสาหกรรมโรงงานหรือบริษัทขนาดใหญ่ทุกประเภท จึงเรงเห็นถึงปัญหาและปัจจัยที่สำคัญของลูกค้าทุกๆ ส่วน จากสภาพแวดล้อมและแนวโน้มการเติบโตสภาพทางเศรษฐกิจ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจ บริษัท ฯ จึงมีแนวทาง

วิสัยทัศน์ (ViSSION)

การเป็นหนึ่งในด้านของผู้รับเหมาการออกแบบและก่อสร้าง ระบบโครงสร้างและอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบขนส่งภายในอาคาร ระบบสุขาภิบาล ที่มีความล้ำสมัยทั้งเทคโนโลยีและทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ พร้อมบริการที่เป็นเลิศแบบครบวงจรที่สุด

“เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่า” ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แด่กลุ่มพันธมิตรและผู้ประกอบการของเรา

พันธกิจ (MiSSION)

• ดำเนินการก่อสร้างในระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
• วางแผนการจัดการและดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
• จัดทำแบบสำหรับการก่อสร้าง(Shop Drawing/Detail Drawing) ก่อนการดำเนินการก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างที่ยุ่งยากและสัญญาจ้าง
• ประชุมกำหนดเป้าหมายของโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
• บริหารงานตามกรอบให้มีคุณภาพงานสูงสุด

เป้าหมายธุรกิจ

เรามุ่งเน้นระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานระบบวิศกรรม ซึ่งนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้อีกทั้งวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงในการทำงานตลอดเวลา ทั้งนี้เรายังพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกทั้งให้การบริการที่เหนือความคาดหมาย ด้วยบริการแบบครบวงจร (One Stop Service)อย่างมีมาตรฐานร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนบนความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นสร้างระบบวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานสากล บนความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

DIVERSITY IN THE TEAM.

Innovation At Work นวัตกรรมในการทำงาน

การผสานรวมการคิดล่วงหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยปรับปรุงวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อกับโลกความสำเร็จของเราคือการสร้างสมดุลระหว่างความคิดขนาดใหญ่และความสามารถด้านเทคนิคเพื่อนำพวกเขามาสู่ชีวิต

Delivering a Better World ส่งมอบโลกที่ดีก่วา

แรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของเราขับเคลื่อนโดยภารกิจของเราและสนับสนุนค่านิยมของเราเราจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในโลกและมอบโลกที่ดีกว่า

Great Ideas Come From Everyone ความคิดที่ดีมาจากทุกคน

เราแสวงหาความหลากหลายในตลาดแรงงานซัพพลายเออร์และบริการของเราเพราะเราตระหนักดีว่าโซลูชั่นที่เหมาะสมต้องใช้ภูมิหลังที่แตกต่างมุมมองใหม่และเปิดใจ เราใช้ประโยชน์จากความหลากหลายผ่านการรวมพนักงานทำให้พวกเขาสามารถกำหนดอนาคตของ บริษัท ผ่านการทำงานร่วมกันและนวัตกรรม

Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรม บริษัท ของเรา เราเคารพผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของเรา – ผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าคู่ค้าและชุมชนที่เราอาศัยทำงานและเล่น นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาโปรแกรมขององค์กรในแบบเปิดและโปร่งใสที่ส่งเสริมการดูแลทั้งในธุรกิจของเราและอื่น ๆ

QUALITY AWARD

รางวัลคุณภาพ

THANK YOU FOR YOUR TRUST.

IT IS OUR PLEASURE TO SERVE YOU.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า