ความสำคัญของฐานราก
/
/
ความสำคัญของฐานราก

ความสำคัญของฐานราก

วิเคราะห์ก่อนสร้าง หากพูดถึงเรื่องของการทรุดตัวของตัวบ้านแล้วคงหนีไม่พ้นเรื่องของตัวฐานรากเพราะฉนั้นฐานรากจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการรับน้ำหนัก จึงจำเป็นต้องมีฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักโครงสร้าง และ รับแรงต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ดังนั้นงานฐานราก หรือ Footing จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการ ก่อสร้าง  ฐานราก

ประเภทของฐานราก

  1. ฐานรากแผ่ (Spread Footing or Shallow Foundation) เป็นฐานรากที่รองรับน้ำหนักจาก โครงสร้าง เพื่อทำการส่ง ถ่ายลงสู่ชั้นดินที่รองรับโดยตรง ซึ่งในการเลือกใช้ฐานรากประเภทนี้ จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางด้านกลศาสตร์ของชั้นดิน ในบริเวณนั้น ว่ามีความสามารถในการรองรับน้ำหนัก บรรทุกต่อหน่วยพื้นที่เท่าไร
  2. ฐานรากเสาเข็ม (Piling Footing or Pile Foundation) เป็นฐานรากที่รองรับน้ำหนักจากโครงสร้าง เพื่อทำการส่งถ่าย ลงสู่เสาเข็มก่อนที่เสาเข็มจะส่งถ่ายลงสู่ชั้นดินต่อไป ฐานรากประเภทนี้จะถูกเลือกใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถที่จะใช้ฐานรากแผ่ รองรับน้ำหนักทั้งหมดได้ หรือชั้นดินในบริเวณนั้นเป็นชั้นดินอ่อนซึ่ง ชั้นดินแข็งอยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะก่อสร้างเป็นฐานรากแผ่ได้ อย่างไรก็ดี การเลือกใช้ฐานรากประเภทนี้ ควรจะต้องทำการเจาะสำรวจสภาพของชั้นดินในบริเวณนั้นเพื่อให้ทราบ ถึงคุณสมบัติของชั้นดินแต่ละชั้น เพื่อที่จะเลือกใช้ประเภทของฐานรากเสาเข็มที่เหมาะสม

งานฐานรากที่มีความมั่นคงแข็งแรงนั้น ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากวิศวกรจะต้องพิจารณาความ เหมาะสมของพื้นที่ตามหลักวิศวกรรมแล้ว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน มอก. ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างฐานรากด้วยเช่นกัน

การเลือกใช้ระบบฐานราก เพื่อให้บ้านมีความมั่นคงแข็งแรงนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก วิศวกรผู้ออกแบบต้องมีข้อมูลชั้นดินของสถานที่ปลูกสร้างบ้าน ตลอดจนต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาเลือกใช้ระบบฐานรากที่มีความเหมาะสม ความสะดวกในการใช้งาน และมีความแข็งแรงปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม แต่อย่างไรก็ตามระบบที่เลือกใช้นั้นต้องไม่สร้างปัญหากับบ้านเรือนที่ปลูกสร้างใกล้เคียง เช่นการตอกเข็มใกล้สิ่งปลูกสร้างเก่า แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่ออาคารเก่าที่อยู่ใกล้เคียง เกิดผนังร้าว หรือพังทลาย
ตอนนี้เรารู้ถึงวิธีการเลือกกระบบฐานรากที่มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักและป้องกันภัยธรรมชาติแล้ว ยังมีโครงสร้างส่วนอื่น ๆ ของบ้านหรืออาคารอีกมากมายที่มีความสำคัญ

Share this post

There are no comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า